lt  |  en  |  lv
Baltijos atmintis » Apie projektą

 

Mes pakelsim kančias ir kaitras, ir speigus !

Bet labiau nei nuo šalčio mes drebam,

Kad išliktų taurus ir garbingas žmogus.

Jis, nešiotojas dieviško prado.  

                                                ("Sibiras", Antanas Miškinis)

 

 

Projekto dalyviai - Stalinizmo deportaciją išgyvenę asmenys ir Lietuvos bei Latvijos mokyklų moksleiviai.

 

 

Projekto tikslas - paminėti Europos istorijos įvykius ir apie juos kalbėti bendrų ES vertybių kontekste.

 

Projekto veiklos - Playback teatro renginiai, susitikimai ir diskusijos, meno instaliacija tolerantiškam, suprantamam ir pagarbiam dialogui tarp tikslinių grupių. Projekte masinių trėmimų liudininkai dalinsis savo atsiminimais su jaunąja karta, tam, kad būtų sukurti psichologiniai ir atminties tiltai ateičiai.

 

Susitikimuose naudojamas metodas bus Playback teatras (interaktyvusis, publiką įjungiantis teatras), kuris per dramos meną sukuria saugią erdvę atsiminti ir dalintis, reflektuoti ir diskutuoti, mokytis ir sužinoti.

 

Projekto metu bus sukurta meninė instaliacija, skatinanti asmeninį ir kolektyvinį Europos identiteto supratimą ir atsakingą požiūrį į Europos Sąjungos ateitį, dalijantis prisiminimais iš praeities ir kuriant ateities viziją.

 

Drama ir instaliacijos menas bus naudojami verbalinės kalbos transformacijai į nežodinį bendravimą, asmeninių istorijų - į bendrą istoriją, individualios nuomonės - į universalias vertybes, kultūrinių skirtumų - į toleranciją ir supratimą, unikalaus asmeniškumo - į Europinį identitetą.

 

Baltijos šalių istorinė atmintis, prisimenant stalinizmo totalitarinį režimą, atspindėta projekto leidinyje, kalbant apie pagrindines Europos Sąjungos vertybes istorijos kontekste: